HYBER LOGO

Konto på hyber

Om Man har fått ett UNIX konto på gnejs.hyber.org så kan man använda det till lite av varje.

Mail

gnejs, kör både SMTP, IMAP och POP servers. För att konfigurera sin mailklient så ställer man in följande.

Wemail

En vanlig normal webmail finns på Hyber Webmail Denna webmail är skriven av en kompis till mig, Johan Bevemyr. Det finns också en annan webmail som nog egentiligen är bättre Squirrelmail I båda fallen loggar man in med sitt uid/passwd. Om man vill ha spam filtering så får man säga till mig (klacke) så slår jag på det.

Web sida

Man har automatiskt en hemsida, antag att man har username="klacke", då har man en hemsida som heter http://www.hyber.org/~klacke/ Denna sida finns i ens hem katalog under en folder som heter public_html. I denna folder kan man altså lägga grejer som andra sen kan nå via en webbrowser. Om foldern "public_html" inte finns, måste man själv skapa den via en FTP inloggning.

FTP

gnejs.hyber.org kör en öppen ftp server, man kan altså montera sin hemkatalog m.h.a "Map Network drive" funktionen i Windows eller "Go" knappen i MacOS X. Detta är det enklaste sättet att dels editera sin "hemsida", dels att hämta och lämna filer på gnejs.hyber.org från andra datorer. Man kan alltså lägga ett dokument under public_html folder så blir det dokumentet åtkomligt från andra datorer också.

Exempel

Jag har username "klacke", Jag tar ett dokument, tex "foo.doc" och sparar det dokumentet på gnejs som "/home/klacke/public_html/foo.doc".

Då finns det dokumentet på Webben med URL http://www.hyber.org/~klacke/foo.doc

SSH

De som vet vad SSH är får ssh access och följaktligen ett login shell. De som inte vet vad detta är, behöver det heller inte.

Säkerhet

Passwordet till kontot på gnejs skall inte lämnas ut till andra. Jag vill inte heller att ni konfar externa datorer på ett sätt som gör att det kommer ihåg vilket password det är automatiskt.